Grameen Bank

grameen-300x172Grameen Bank ger osäkrade mikrokrediter till låginkomsttagare i Bangladesh. Banken grundades år 1983 av ekonomen Muhammad Yunus, och grundtanken är att fattiga människor med hjälp av små lån kan skapa mer lönsamma verksamheter och på så sätt förbättra sin ekonomiska situation. Grameen Bank ägnar sig inte enbart åt att bevilja lån, utan förser också låginkomsttagare i Bangladesh med andra viktiga finansiella tjänster, såsom möjligheten att spara pengar i ett bankkonto. (Källa: https://www.microlån.org/)

År 2006 fick Grameen Bank och Muhammad Yunus ta emot Nobels fredspris, med motiveringen ”Varaktig fred kan inte skapas utan att stora folkgrupper finner vägar att bryta sig ut ur fattigdom. Mikrokredit är en sådan väg.” (Källa: Nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/press.html)

När Grameen Bank erhöll Nobels fredspris år 2006 hade de hunnit bevilja lån till över 7 miljoner låntagare i Bangladesh. Det genomsnittliga lånet bestod av motsvarande 100 USD, och över 95% av alla låntagare var enskilda kvinnor eller grupper av kvinnor.

För närvarande beviljar Grameen Bank lån på upp till 500 USD, men det flesta lån är betydligt mindre än så. En helt ny låntagare börjar vanligen med ett mycket litet lån, och om det betalas tillbaka kan ett något större lån beviljas.

Korta fakta om Grammen Bank

Bransch Finansiella tjänster
Grundad 1983
Grundare Muhammad Yunus
Huvudkontor Dhaka, Bangladesh

Bakgrund och start

Muhammad-Yunus-300x200I december 1976 beviljades Muhammad Yunus ett lån från den statliga banken Janata Bank för att kunna låna ut pengar till fattiga personer i Jobra och några andra byar nära University of Chittagong i Bangladesh. Så småningom fick Yunus möjlighet att låna pengar från flera andra institutioner, inklusive Bangladesh Bank, och år 1979 uttökades verksamhetsområdet så att det omfattade distriktet Tangail norr om huvudstaden Dhaka.

Efter att gradvis ha expanderat utlåningen till flera andra delar av Bangladesh bildades slutligen Grameen Bank år 1983 – en bank för de fattiga. Grameen Bank betyder ungefär “byarnas bank” på bengaliska. Bankirerna Ron Grzywinski och Mary Houghton, båda verksamma i ShoreBank i Chicago, USA hjälpte Yunus att sätta upp banken, och Grameen Bank erhöll startbidrag från Ford Foundation.

Diversifiering och avknoppning

I slutet av 1980-talet började Grameen Bank ägna sig åt sidoprojekt: underhållet av fiskedammar och bevattningspumpar. Dessa sidoprojekt växte och separata organisationer skapades för dem. Grameen Motsho (Grameen Fisheries Foundation) bildades för att sköta sådant som rörde fiske och Grameen Krishi (Grameen Agricultural Foundation) tog över ansvaret för bevattning.

Så småningom tillkom även ytterligare projekt, och både Grameen Trust och Grameen Fund skapades för att ägna sig åt sådant som inte föll inom Grameen Banks verksamhetsområde. Exempel på projekt som faller under Grameens paraply är Grameen Software Limited, Grameen CyperNet Limited, Grameen Knitwear Limited, och Grameen Telecom Corporation. Vissa är vinstdrivande företag medan andra är ideella organisationer. Grameen Telecom Corporation äger drygt 34% av företaget Grameenphone, den största mobiloperatören i Bangladesh (50 miljoner kunder år 2014). Grameenphone har sina rötter i Grameen’s Polli Phone (“bytelefonen”), ett projekt som under perioden 1997 – 2007 resulterade i 260 000 nya mobiltelefonägare på landsbyggden i Bangladesh.

År 1998 fick Grameen Banks “Low-cost Housing Program” ta emot en World Habitat Award.