KIVA Microfunds

kiva-300x173Kiva Microfunds är en organisation som gör det enkelt för enskilda individer att småskaligt stödja organisationer som erbjuder mikrolån till låginkomsttagare. Via Kivas sajt kan man låna ut pengar räntefritt till organisationer som erbjuder mikrolån. Det minst a belopp man kan låna ut är 25 USD. Kiva fungerar som mellanhand och ser till att pengarna förs vidare till en mikrofinansieringsorganisation som lånegivaren har valt ut. I takt med att lånet betalas tillbaka får den enskilda långivaren tillbaka sina pengar, pengar som sätts in i långivarens Kiva-konto. När lånet är slutbetalt kan långivaren välja att ta ut pengarna, låna ut dem på nytt eller donera dem till Kiva.

Kiva tar inte ut några administrationsavgifter på det belopp du vill låna ut, så om du sätter in 25 USD i ditt Kiva-konto har du 25 USD att låna ut. Däremot uppmanar Kiva långivarna att donera pengar för att täcka Kivas administrationskostnader, men sådana donationer är helt frivilliga och man behöver inte göra någon donation för att kunna låna ut pengar.

På Kivas sajt finns information om de mikrolånsorganisationer som Kiva samarbetar med, och varje mikrolånsorganisation lägger upp information om de enskilda individer och grupper som är deras låntagare. De individer och grupper du ser på Kivas sajt har vanligen redan erhållit sitt lån från mikrolåneorganisationen, så de pengar som kommer in via Kiva hjälper till att finansiera lånet efter att det faktiskt har betalats ut till låntagaren. En vanlig missuppfattning är att de låntagare som avporträtteras på Kivas sajt sitter och väntar på att tillräckligt mycket pengar ska komma in via Kiva för att de ska beviljas ett lån, men så är vanligen inte fallet.

Räntor

  • När du lånar ut pengar via Kiva får du inte någon ränta på lånet.
  • De mikrolåneorganisationer som får låna pengar från Kiva betalar inte någon ränta på lånet.
  • De individer och grupper som lånar från någon av de mikrolåneorganisationer som Kiva samarbetar med betalar ränta till mikrolåneorganisationen. Ränta krävs för att täcka mikrolåneorganisationens kostnader för personal, transporter, kontor, med mera, samt risken för att lån inte betalas tillbaka.

KivaZip.org

KivaZip.org är ett alternativ till den vanliga Kiva.org. KivaZip samarbetar inte med några mikrolåneorganisationer utan lånet går direkt till mikroentreprenörer via mobila betalningar och PayPal. På dessa lån betalar mikroentreprenören inte någon ränta.

Risker

kiva-fund-300x203Kiva garanterar inte att ditt lån betalas tillbaka. De har dock historiskt haft en mycket hög återbetalningsgrad. Dessutom finns information om återbetalningsgraden för varje enskild mikrofinansieringsorganisation som Kiva samarbetar med, så att du kan välja hur hög risk du är villig att ta.

För perioden 2005 – 2015 låg den totala återbetalningsgraden på 98,42 procent.

Om Kiva

  • Kiva är en ideell organisation som grundades år 2005.
  • Under perioden 2005 – 2015 lånade strax under 1,4 miljoner lånegivare ut pengar via Kiva. Totalsumman för de lån som beviljades uppgick till drygt 800 miljoner USD och lånen fördelades över drygt 1,85 miljoner låntagare. Den genomsnittliga låntagaren lånade drygt 400 USD (per lån).
  • Kiva arbetar för närvarande med strax över 300 olika mikrolånsorganisationer och liknande runt om i världen. Dessa kallas för ”field partners” och är spridda över drygt 80 olika länder.
  • Kiva har över 450 volontärer som arbetar tillsammans med Kivas field partners för att lägga upp information på Kivas sajt. Det rör sig bland annat om att översätta beskrivningarna av låntagarna till engelska från de språk som talas i långtagarnas hemländer.