Muhammad Yunus

Muhammad-Yunus-300x200Muhammad Yunus är en av de mest kända förespråkarna för mikrofinansiering, och då särskilt för mikrolån. År 2006 fick han och Grameen Bank ta emot Nobels fredsprid. I sin motivering skrev den norska nobelkommitten bland annat:

Varig fred kan ikkje skapast utan at store folkegrupper finn vegar til å bryta ut av fattigdom. Mikrokreditt er ein slik veg. Utvikling nedanfrå verkar og til å fremja demokrati og menneskerettar. Muhammad Yunus har vist seg som ein leiar som har greidd å omsetja visjonar i praktisk handling til beste for millionar av menneske, ikkje berre i Bangladesh, men og i mange andre land i verda.” 1

Yunus har också förärats flera andra prestigefyllda utmärkelser, inklusive United States Presidental Medal of Freedom (2009) och United States Congressional Gold Medal (2010).

Korta fakta om Muhammad Yunus

Född Chittagong, Benegal Presidency, British India (numera Bangladesh) den 28 juni 1940
Nationalitet Bangladeshier
Utbildning University of DhakaUniversity of Colorado, Boulder

Vanderbilt University

Utmärkelser (i urval) Independence Day Award (1987) [1]World Food Prize (1994)

Pfeffer Peace Prize (1994)

Gandhi Peace Prize (2000)

Volvo Environment Prize (2003)

Nobel Peace Prize (2006)

Presidential Medal of Freedom (2009)

Congressional Gold Medal (2010)

Bakgrund

Muhammad Yunus föddes i byn Bathua den 28 juni 1940. Hans familj var bengalska muslimer. Hans far hette Hazi Dula Mia Shoudagar och hans mor Sufia Khatun. Fadern arbetade som juvelerare, och Muhammad Yunus var det tredje barnet i en stor barnaskara. Sufia Khatun födde fjorton barn, varav fem dog i späd ålder.
nobelpris-300x219Byn Bathua ligger i distriktet Hathazari i Chittagong, i vad som idag är Bangladesh. När Muhammad Yunus föddes var regionen fortfarande en del av Bengalen, den största och folkrikaste provinsen i Brittiska Indien.

År 1944 flyttade familjen från byn till staden Chittagong och Muhammad Yunus började i Lamabazar Primary School. Så småningom gick han vidare till Chittagong Collegiate School och Chittagong College. Under barndomen var han aktiv i scouterna och reste till bland annat Indien (1952) och Canada (1955) för att delta i scoutmöten (jamborees). Efter college studerade Yunus vid den ekonomiska fakulteten på Dhaka University, där han tog sin BA år 1960 och sin MA år 1961.

I början av sin karriär arbetade Yunus som forskningsassisent hos Bureau of Economics under forskarna Nurul Islam och Rehman Sobhan. År 1961 började han föreläsa i ekonomi på Chittagong College, samtidigt som han grundade ett företag som sysslade med packetering. År 1965 erhöll Yunus ett Fullbright-stipendium som gjorde det möjligt för honom att studera i USA. Han antogs till Vanderbilt University Graduate Program in Economic Development (GPED), och när han var några år in i det programmet började han arbeta parallellt som professorsassistent i ekonomi vid Middle Tennessee State University i Murfreesboro. Yusuf tog sin PhD i ekonomi år 1971. Vid den här tiden pågick Bangladesh befrielsekrig, en väpnad konflikt mellan Västpakistan (numera Pakistan) och Östpakistan (numera Bangladesh) som resulterade i att Bangladesh blev självständigt från Pakistan. Under kriget drev Yunus tillsammans med andra landsmän i förskingringen Bangladesh Information Center i USA till stöd för frihetskriget, och han publicerade även Bangladesh Newsletter från sitt hem i Tennessee.

Efter kriget återvände Yunus till Bangladesh där han handplockades till den nya regeringens Planning Commission, en kommission som leddes av ovan nämnda Nurul Islam. Yusuf blev dock inte långvarig på den posten; han blev uttråkad av arbetet i kommissionen och valde att återvända till Chittagong University istället där han blev chef för den ekonomiska fakulteten.

Massvälten i Bangladesh år 1974 bidrog till att öka Yunus intresse för fattigdomsbekämpning, och han etablerade ett forskningsprojekt med fokus på landsbyggdsekonomi.

Bildandet av Grameen Bank

År 1976 besökte Yunus byn Jobra nära Chittagong University. Där träffade han kvinnor som försörjde sig på att tillverka möbler av bambu. Yunus fick veta att kvinnorna nödgades låna pengar av lånehajar för att kunna köpa bambun, och att en stor del av deras vinster från försäljningen av möbler gick till att betala höga räntor på lånen. Kvinnorna hade inte någon möjlighet att låna till bättre villkor i en bank, eftersom beloppen de ville låna – och deras inkomster – var så låga att ingen bank ville befatta sig med dem. Yunus insåg att små lång med förmånligare villkor skulle kunna ha en stor positiv inverkan på dessa kvinnors liv. Han lånade ut motsvarande 27 USD av sina egna pengar till 42 kvinnor i byn, och detta blev startskottet för Yunus arbete med mikrolån.

För mer information, gå vidare till vår sida om Grameen Bank.

1:http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/press-no.html