Kiva Zip

kiva-zipKiva Zip är en mikrolånslösning där låntagaren inte betalar någon ränta på sitt lån. Detta skiljer Kiva Zip från traditionella Kiva, där låntagarna – på grund av höga administrationskostnader hos mikrolåneorganisationerna ute i fältet – vanligen betalar mycket höga räntor.

Traditionella Kiva samarbetar med mikrolåneorganisationer runt om i världen, och det är dessa organisationer som beviljar lån och handhar administrationen kring återbetalningen. Kiva Zip fungerar helt annorlunda och har inte några sådana samarbetspartners. Dessutom erbjuder Kiva Zip i skrivande stund endast lån till låntagare i USA.

Om du vill låna ut pengar via Kiva Zip registrerar du dig och gör en insättning på ditt konto. Sedan väljer du vem du vill låna ut pengar till. När en potentiell låntagare har fått hela sitt lån finansierat av långivare betalas pengarna ut direkt från Kiva Zip till låntagaren, utan någon organisation som mellanhand. Låntagaren är sedan själv ansvarig för att betala av lånet i enlighet med avbetalningsplanen utan att någon organisation kommer och hämtar pengarna.

I slutet av augusti 2015 hade Kiva Zip betalat ut pengar till över 11 000 låntagare, pengar som kom från över 60 000 långivare.

Att låna

Låntagarna är småföretagare runt om i USA. Lån via Kiva Zip används både för att hjälpa nyföretagare att komma igång och för att hjälpa befintliga småföretagare att utveckla sin verksamhet.

För lån på max $5 000 är återbetalningstiden 6 månader – 24 månader. För lån på mer än så är återbetalningstiden 12 månader – 36 månader. Högsta möjliga enskilda lån är $10 000.

Den som har betalat tillbaka sitt första lån i enlighet med avbetalningsplanen kan kvalificera sig för ett större lån.

Att låna ut

kiva-zip-2Anledningarna till att man väljer att låna ut pengar räntefritt via Kiva Zip är många, och varierar från person till person. Det kan till exempel handla om att man gillar att se entreprenörer förverkliga sina idéer, eller om att man vill kunna hjälpa verksamheter i den egna byn eller stadsdelen. Det finns också många långivare som inriktar sig på specifika verksamhetsområden som de vill stödja, till exempel miljövänliga alternativ.

När du lånar ut pengar via Kiva Zip går hela beloppet till låntagaren. Om du till exempel lånar ut $50 till en viss person går $50 till den personen – Kiva Zip tar inte ut några avgifter.

Kiva Zip använder sig av PayPal för att genomföra transaktioner och har ett avtal med PayPal som innebär att PayPal inte tar ut några avgifter från Kiva Zip. På så vis kan Kiva Zip hålla kostnaderna nere för överföringarna.

När pengar som du har lånat ut har betalats tillbaka kan du ta ut dem om du vill, eller låna ut dem på nytt. De betalas ut till ditt PayPal-konto.

Interaktion

Varje låntagare har en egen sida hos Kiva Zip, som innehåller information om låntagaren och dess verksamhet. Här finns också möjlighet för låntagare och långivare att kommunicera med varandra.

Risk

Det finns alltid en risk för att de pengar man lånar ut inte betalas tillbaka. Kiva Zip garanterar inte att lånet återbetalas. Många faktorer kan påverka en låntagares återbetalningsförmåga. Även en ärlig person som vill betala tillbaka lånet kan drabbas av något oväntat såsom allvarlig sjukdom eller olycksfall, eller att företagsverksamheten helt enkelt inte blir lönsam.

När du bedömer risk är det också bra att tänka på att Kiva Zip är ett betydligt yngre projekt än traditionell Kiva. Traditionella Kiva har varit igång i över tio år och har hunnit åtgärda många problem längs vägen, bland annat vad gäller hur man bedömer och hanterar risk. Kiva Zip lanserades i en testversion år 2011. Kiva Zip är alltså ett förhållandevis nytt projekt och variablerna för hur man avgör en persons villighet och möjlighet att betala tillbaka lånet kan behöva justeras vartefter innan man når fram till en riktigt bra modell.

Den som vill ansöka om ett lån via Kiva Zip måste först bli medlem och låna ut pengar till någon annan. Sedan måste den potentielle låntagaren bjuda in personer – till exempel familj, vänner och andra närstående – att gå med i Kiva Zip och låna ut pengar till honom eller henne. Det är först därefter som låneansökan blir synlig för utomstående på Kiva Zip så att de också kan låna ut till personen. Kiva Zip använder sig av det här systemet istället för att göra någon kreditupplysning på den som ansöker om ett lån. Tanken är att en persons nätverk och närståendes villighet att låna ut till en viss person är en bättre indikator än en vanlig kreditupplysning. Däremot ställer Kiva Zip vissa grundläggande krav på den som vill ansöka om ett lån och går igenom en checklista som bland annat inkluderar att bekräfta låntagarens identitet med hjälpa av EarlyIQ.

Hur det går med återbetalningen av lånet är bara synligt för de personer som lånat ut pengar till låntagaren.

Trustees

En Kiva Zip Trustee är en individ eller organisation som rekommenderar låntagare och stödjer dem med rådgivning etcetera under lånetiden. Som Trustee ska man endast rekommendera låntagare som man litar på och vars affärsplan man anser har hög chans att lyckas. Som Trustee åttar man sig också att göra vissa undersökningar av låntagaren vad gäller dennes ekonomiska historia.

För att bli trustee hos Kiva Zip måste man uppfylla vissa krav.

Hur de låntagare du har rekommenderat sköter sina lån kommer att påverka dina möjligheter att rekommendera nya låntagare framöver.

Att vara trustee innebär inte att man på något sätt garanterar att lånet återbetalas.

Vad hände med Kiva Zip Kenya?

Under en period kunde även låntagare i Kenya få lån via Keny Zip, med det projektet är nu avslutat. Ett problem med marknaden i Kenya var att många låntagare inte kunde genomföra sina återbetalningar utan hjälp från volontärer, och det samma gällde låntagarnas möjligheter att hålla kontakt med långivarna via internet. Detta innebar i sin tur att modellen började påminna betydligt mer om traditionella Kiva, där en organisation ute i fältet agerar mellanhand och ombesörjer sådant som insamling och insättning av återbetalade pengar. Kiva Zip-volontärernas verksamhet blev så betungande att det var svårt att hitta lämpliga personer som var villiga att göra det gratis. Att börja betala personer för det administrativa arbetet skulle innebära att man inte längre kunde erbjuda lån med 0% ränta, vilket är en av grundbultarna hos Kiva Zip.

För närvarande erbjuder Kiva Zip därför endast lån till låntagare i USA. Planer finns dock på att utöka verksamheten till andra geografiska områden.