Mikrolån i Sverige

sverigeMikrolån är något som ofta förknippas med utvecklingsekonomier i tredje världen, men även här hemma i Sverige har långivare fått upp ögonen för att det finns många människor med bra företagsidéer som inte behöver några enorma belopp för att komma igång. Ofta kan de ha svårt att beviljas lån i vanliga banker just eftersom de ber om så lite pengar och planerar att starta sin verksamhet i liten skala. Bankerna tycker inte att det är värt besväret att undersöka förutsättningar för verksamheten, utan ger automatiskt avslag – särskilt om personen inte har något att pantsätta.

För att skapa bättre möjligheter för personer att starta och vidareutveckla små företag i Sverige har det statliga bolaget Almi Företagspartner inrättat ett särskilt mikrolån på max 200 000 kronor, där lånevillkoren är utformade för att passa småföretagare.

Almi mikrolån för företag

Almi mikrolån är ett lån på maximalt 200 000 kronor, och många låntagare lånar betydligt mindre än så. Man behöver inte sätta någon fastighet eller själva företaget som säkerhet för lånet, utan istället krävs en begränsad personlig borgen för 10% av lånebeloppet.

almiTill skillnad från många andra av Almis företagslån är det tillåtet att låna 100% av företagets kapitalbehov. Man behöver alltså inte kunna skjuta till pengar från annat håll för att matcha lånet från Almi.

Almi mikrolån får användas både för investeringar och som rörelsekapital i företaget. Eftersom den första tiden som företagare ofta är tuff och det tar tid innan pengarna börjar rulla in går det att få de första 12 månaderna av lånetiden amorteringsfria, så att man endast behöver betala in ränta under dessa månader.

Trots att Almi mikrolån är så litet går det att få med lång avbetalningstid, så att de månadsvisa inbetalningarna inte ska bli alltför betungande. Längsta möjliga lånetid är 6 år (72 månader). Statistik från Almi visar att många låntagare som beviljas en lång lånetid för ett Almi mikrolån slutbetalar det långt innan lånetiden är över, antingen för att verksamheten gör ett tillräckligt stort överskott eller för att en vanlig bank har fått upp ögonen för företaget och vill ta över lånet.

Räntan för ett Almi mikrolån sätts individuellt och beror på Almis riskbedömning. Förutom ränta tillkommer en uppläggningsavgift på 500 kronor.

Almi erbjuder mikrolånet i samarbete med den Europeiska Investeringsfonden inom EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI).

Andra alternativ

I vissa specifika fall är det andra lånealternativ hos Almi Företagspartner som är mer passande än mikrolånet.

myntAlmi erbjuder till exempel ett innovationslån för den som behöver finansiera ett innovationsprojekt som fortfarande befinner sig i ett tidigt skede. Minsta tillåtna lånebelopp är 50 000 kronor, så det ligger väl inom ramen för ett mikroföretagslån i Sverige. Ett innovationslån från Almi kan till exempel användas för att finansiera produktutveckling eller patentansökan. En stor skillnad mellan Almis Innovationslån och Almis Mikrolån är att innovationslånet inte får användas för att täcka hela finansieringsbehovet, utan 50% av finansieringen måste komma från ett annat håll, till exempel från företagaren, från externa investerare eller från en annan långivare. I vissa fall, och inom vissa gränser, får företagaren bidrag utgöras av eget arbete, som då värderas till 250 kronor i timmen.

Almi erbjuder även ett tillväxtlån, men där är minsta möjliga lånebelopp 250 000 kronor vilket kan vara väl mycket för den som vill ha ett mikrolån. Dessutom får lånet inte täcka hela finansieringsbehovet. Maximal återbetalningstid är 10 år och för att lånet ska beviljas krävs företagsinteckning eller företagsinteckning + borgen. Det går att inleda lånetiden med 3 år som är amorteringsfria, vilket kan vara väldigt bra för en företagare som vill lägga sina resurser på att få företaget att växa istället för att amortera ned lånet.