Zidisha

Zidisha är en ideell organisation som gör det möjligt för människor att låna ut små belopp direkt till andra människor. Låntagarna utgörs av låginkomsttagare i låginkomstländer.

ZidishaTill skillnad från till exempel Kiva har Zidisha inte några mikrofinansieringsorganisationer ute i fältet som mellanhand mellan Zidisha och låntagarna. För att detta ska vara möjligt inriktar sig Zidisha på låntagare som själva kan använda datorer och har tillgång till internet. Låga administrativa kostnader gör det möjligt för Zidisha att förmedla lån där kostnaderna för låntagaren är mycket låga jämfört med vad det brukar kosta att låna från en mikrolåneorganisation. (Det är inte ovanligt att traditionella mikrolåneorganisationer tar ut en effektiv ränta på 35% eller mer.)

Verksamhetens nav är sajten Zidisha.org. Sajten används inte bara för att potentiella långivare ska kunna hitta personer att låna ut till, utan möjliggör även kommunikation mellan långtagare och långivare under hela lånetiden. På så vis kan de två parterna upprätthålla direkt kontakt med varandra.

Information från maj 2015 visar att det har lånats ut cirka $3,4 miljoner via Zidisha, fördelat över 12,225 låntagare.

Zidisha har sitt huvudkontor i Sterling, Virginia, USA och är en registrerad 501 (c) (3) nonprofit.

Bakgrund och start

Zidisha grundades av Julia Kurnia år 2009.

Julia Kurnia hade en bakgrund inom US African Development Foundation, men efter att ha besökt Niger i egenskap av Portfolio Analyst blev hon alltmer uppgiven vad gällde denna typ av biståndsverksamhet. År 2006 grundade hon Senegal Ecovillage Microfinance (SEM) ihop med John Fay och Nan Guslander, och tog emot pengar från Kiva för att låna ut. För att hålla nere på de administrativa kostnaderna arbetade Kurnia, Fay och Guslander utan lön. Trots detta visade det sig vara svårt för SEM att hålla räntorna nere (man ville inte ta ut de höga räntor som är vanliga inom mikrolånsbranschen), särskilt när en förhållandevis hög andel av låntagarna inte betalade tillbaka sina lån. Kurnia lämnade SEM år 2009. SEM och Kiva avslutade sitt samarbete år 2012, efter att över 5% av SEM:s lån avskrivits.

Efter upplevelserna med SEM sökte Julia Kurnia efter en lösning för att kunna erbjuda mikrolån i låginkomstländer utan att ha höga administrativa kostnader för verksamheten. Tillgången på internetuppkopplingar hade blivit så pass bra i många låginkomstländer att hon vågade tro på att direkt utlåning via internet, utan någon mikrolåneorganisation som mellanhand, skulle vara möjligt.

Långivare

Zidisha-afrika-300x191Du får inte någon ränta på det du lånar ut via Zidisha.

Zidisha garanterar inte att lånen betalas tillbaka. Det finns alltid en risk för att du förlorar hela eller delar av det belopp du lånar ut. Zidisha har en reservfond som kan användas för att kompensera långivare för lån som inte återbetalas av låntagare, men det finns inte någon garanti för att reservfonden är tillräckligt stor för att kompensera samtliga långivare.

Tänk på att inflationen ofta är hög i långinkomstländer. Zidisha erbjuder inte något skydd mot förluster orsakade av inflation, men begränsar inte heller långivarens möjlighet att gynnas av valutafluktuationer. Lånen är fixerade i låntagarens lokala valuta.

Låntagare

Att låna via Zidisha är inte helt utan kostnader för låntagaren, men kostnaderna är betydligt lägre än vad som är brukligt för traditionella mikrolåneorganisationer, där en årsränta på 35% eller mer är normen.

Förr betalade låntagarna löpande ränta på de lån som förmedlades av Zidisha, men sedan februari 2015 har Zidisha kunna erbjuda lån utan någon sådan ränta. Däremot måste låntagaren fortfarande betala 5% av lånet i administrationsavgift. Den som vill låna mer än mista möjliga belopp måste också betala en medlemsavgift vid registreringen och sätta in pengar i en reservfond.

Både medlemsavgiften och insättningen till reservfonden är engångshändelser – en låntagare som beviljas sitt andra lån, tredje lån, etcetera behöver inte betala någon ny medlemsavgift eller göra någon ny insättning till reservfonden (så länge den ursprungliga insättningen finns kvar). Reservfonden används för att kompensera långivare om låntagaren inte betalar tillbaka sitt lån. En låntagare som har betalat av hela sitt lån kan ta ut sina pengar från reservfonden.

Hur mycket en låntagare som vill låna mer än minsta möjliga belopp måste betala i medlemsavgift och sätta in i reservfonden varierar beroende på lånets storlek, och också mellan olika länder. En fullständig lista finns på Zidisha.org.

Obs! Det är endast personer som faktiskt får ett lån utbetalt som betalar medlemsavgift och gör en insättning till reservfonden. Det finns alltså inte någon risk för att en person betalar och sedan blir utan lån.

Exempel på medlemsavgifter (i USD):

 • Burkina Faso: $9,70
 • Ghana: $13,46
 • Guinea: $0,70
 • Haiti: $1,00
 • Indonesia: $7,48
 • Kenya: $9,99
 • Niger: $1,62
 • Senegal: $9,70
 • Zambia: $0,67

Exempel på vad som måste sättas in i reservfonden (i USD):

 • Burkina Faso: $0,00 – $80,81 (beroende på storleken på låntagarens första lån)
 • Ghana: $0,00 – $107,69 (beroende på storleken på låntagarens första lån)
 • Guinea: $0,00 – $0,70 (beroende på storleken på låntagarens första lån)
 • Haiti: $0,00 – $1,00 (beroende på storleken på låntagarens första lån)
 • Indonesia: $0,00 – $104,70 (beroende på storleken på låntagarens första lån)
 • Kenya: $0,00 – $99,89 (beroende på storleken på låntagarens första lån)
 • Niger: $0,00 – $1,62 (beroende på storleken på låntagarens första lån)
 • Senegal: $0,00 – $9,70 (beroende på storleken på låntagarens första lån)
 • Zambia: $0,00 – $0,67 (beroende på storleken på låntagarens första lån)

Ovanstående belopp är hämtade år 2016. För uppdaterad information, besök Zidishas sajt.

Återbetalning

Avbetalningsplanen för ett lån som förmedlats av Zidisha stipulerar vanligen veckovisa avbetalningar. Varje gång en avbetalning görs kommer pengarna in på långivarens konto hos Zidisha.

En låntagare får justera storleken på veckans avbetalning uppåt eller nedåt, förutsatt att minst en avbetalning har gjorts sedan förra justeringen.

Volontärer

För att kunna hålla sina administrativa kostnader använder sig Zidisha av volontärer, som antingen ger 10 timmar per vecka eller 2 timmar per vecka åt organisationen. De ägnar sig bland annat åt att översätta användarprofiler, verkställa utbetalningar av lån och svara på e-post.