Riksbanken släpper rapport om framtida digital e-krona

På senare tid har kryptovalutan Bitcoin figurerat flitigt i media. Lite i bakgrunden har Riksbanken publicerat en första rapport om något man kallar e-kronan. Det handlar om en framtida valuta som ska fungera som kronor och ören, men det endast digitalt. Anledningen till att Riksbanken undersöker frågan är den minskade kontantanvändningen och den snabba framväxten av nya digitala betalningsmedel såsom exempelvis Bitcoin.

Digitala kontanter

Riksbankens rapport är en publikation som inte direkt är lättläst. Den är emellertid sprängfylld med intressanta iakttagelser om dagens situation med olika betalningsmedel och prognoser inför framtiden. Grundtesen i rapporten är att sedlar och mynt i princip kommer att försvinna inom kort och att nästan alla transaktioner inom bara några år kommer att ske digitalt. Det har fått Riksbanken att fundera kring om centralbanken också ska vara utfärdare av elektroniska pengar, e-pengar.

Frågan om Riksbanken ska ge ut e-kronor är på utredningsstadiet, men i rapporten går det att identifiera ganska väl hur det är tänkt att de digitala pengarna ska fungera. De ska framför allt underlätta betalningar mellan privatpersoner på samma sätt som exempelvis Swish gör det. De ska inte ge någon ränta och de är i huvudsak tänkta att användas för mindre överföringar. Idén är inte att företag ska använda e-kronorna för betalningar eller att exempelvis Försäkringskassan ska använda dem för utbetalning av ersättningar.

Monetärt ska en e-krona ha ett värde som exakt motsvarar värdet av en ”riktig” krona. Det följer av att e-kronan ska utgöra ett komplement till sedlar och mynt. Riksbanken ska vara utgivare och det är därmed Riksbanken som avgör hur flödet av e-kronorna ska fungera.

Mindre kostnader för transaktioner

Kontanthantering kostar en hel del, just eftersom pengarna är fysiska. Det handlar om allt från tryckningen av sedlar och prägling av mynt till placering av sedlar i uttagsautomater. Med digitala e-kronor försvinner dessa kostnader helt och hållet. Det gör det framför allt billigare för bankerna som tillhandahåller bankomater. Dessutom kan e-kronan göra att vi minskar beroendet av kort överlag. Det kostar mycket pengar att använda betalkort och kreditkort. Först och främst ska användaren betala årsavgifter och för det andra kostar också varje transaktion (affären betalar avgiften men den förs givetvis över till konsumenten). Med e-kronor kan man gå runt hela banksystemet och kreditkortsföretagen helt och hållet, vilket framför allt gör köp och försäljningar på mindre belopp betydligt billigare.

E-kronan kan komma snabbare än vi anar

I Riksbankens rapport understryks att det är ett stort arbete med att utreda frågan om centralbankens uppgift att ge ut e-pengar. Samtidigt kan man mellan raderna läsa att en eventuell lansering av konceptet nog kan komma fortare än man tror. Bitcoin och andra digitala valutor blir allt vanligare och det är viktigt för Riksbanken att vara snabbt ute med sin ”produkt” om man vill skapa en situation där centralbankens e-krona blir det alternativ för digitala pengar som kommer att bli standard i framtiden.

Källa: Riksbankens e-kronaprojekt (Rapport 1) – kan läsas här