FI vill ha samlat kreditregister

När du lånar pengar idag måste långivaren enligt lag genomföra en så kallad kreditprövning, vilket innebär att den presumtiva låntagarens ekonomiska situation gås igenom. Beroende på hur välordnad ekonomin är kommer lånet antingen beviljas eller avslås. Något som vägs in i denna kreditprövning är hur skuldsatt den som önskar teckna ett lån är sedan tidigare. Det är en viktig indikation på låntagarens betalningsförmåga.

Det finns dock ett problem med detta och det är att en kreditprövning inte alltid visar den sökandes totala skulder. Ett lån som till exempel tas med Bisnode som kreditupplysningsföretag visar endast skulder som registrerats hos dem och detsamma gäller för upplysningar via UC och Creditsafe. Det finns alltså inget samlat kreditregister och även om upplysningsföretagen får dela information med varandra är det inget som görs.

Det innebär att banken eller finansbolaget kanske godkänner ett lån som de inte hade godkänt om de hade känt till övriga skulder – skulder som endast registrerats hos andra kreditupplysningsbolag. Det gör i sin tur att låntagare som egentligen redan är överskuldsatta kan fortsätta ta lån, vilket leder till en negativ skuldspiral.

FI vill att utredning tillsätts

Enligt den konsumentskyddsrapport som nyligen släppts av Finansinspektionen är det viktigt att kreditgivarna kan se hur stor den totala skulden är när de gör en kreditprövning av en låntagare. Detta för att minska risken för att den sökande skuldsätter sig mer än vad dennes ekonomi klarar av. En sådan översikt skulle också minska risken för långivaren, eftersom det annars finns risk att lånet inte kan betalas tillbaka.

Lösningen skulle alltså vara ett samlat kreditregister. Enligt rapporten finns ett sådant register redan på plats i Norge, där varje aktör som erbjuder konsumtionslån också måste ge information om de krediter de har gett.

Det finns i Sverige möjlighet för de olika kreditupplysningsbolagen att utbyta information med varandra, för att säkerställa att en låntagares information alltid är komplett – men det är alltså inget krav enligt lag att detta görs. Därför anser FI att regeringen bör tillsätta en utredning för att förhoppningsvis få till ett register där alla skulder finns registrerade. Det skulle kunna förbättra kreditprövningarna och minska överskuldsättningen.